Przez nikogo nie wybierana w wolnych wyborach, Komisja Europejska próbuje narzucać swoje rozwiązania demokratycznie wybranym rządom państw członkowskich, a mianowany, przez nikogo nie wybierany Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej próbuje rozstrzygać spory między tymi stronami, nawet jeśli nie ma do tego uprawnień – pisze Dariusz Lipiński, publicysta
Zabieganie o blokowanie środków z Funduszu Odbudowy jest przekroczeniem dopuszczalnych granic walki politycznej. Jest zabieganiem o wsparcie zagranicy dla odsunięcia od władzy legalnie powstałego i działającego rządu – pisze Dariusz Lipiński