WYDAWCA

Projekt Najważniejsze 24 – prezentacji najważniejszych bieżących informacji i opinii na platformie internetowej – realizowany jest przez Fundację Instytut Nowych Mediów, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy. KRS: 0000468950. REGON: 146765838. NIP: 7010387004. 

Adres: Instytut Nowych Mediów, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa. e-

mail: kontakt@najwazniejsze24.pl.