banner-1082652_1920

Polsko-amerykańska współpraca gospodarcza w najnowszym Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Podziel się
Twitter
Email
Drukuj
Najnowsze wydanie Tygodnika Gospodarczego PIE, poświęcone zostało m.in. nowemu pakietowi stymulacyjnemu w USA oraz polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej.

Kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych ma się ku końcowi, a to oznacza intensywne prace nad przygotowaniem nowego pakietu stymulacyjnego dla gospodarki. Koniec walki wyborczej zwiększa determinacje, aby osiągnąć kompromis w spornych kwestiach.

Dotychczasowe oferty Białego Domu opiewały na kwoty rzędu 1,6-1,8 bln USD (7,5-9,0 proc. PKB USA). Bardziej szczodry program oferowali Demokraci (nawet 3 bln USD). Bliźniacze wsparcie rząd federalny Stanów Zjednoczonych udzielił w kwietniu. Wówczas koszty oszacowano na 2,2 bln USD.

W ramach nowego pakietu planowane jest ponowne uruchomienie jednorazowego świadczenia 1200 USD. Wprowadzone zostaną jednak wyższe limity dochodowe, tj. 99 tys. USD rocznie na osobę bądź 198 tys. USD dla małżeństwa przy wspólnym rozliczeniu.

Plan nowego programu PPP oraz wysokość zasiłków dla bezrobotnych jest głównym sporem między obydwiema frakcjami. Dotychczasowe propozycje zakładały utrzymanie programu, bądź zmniejszenie zasiłku do 200-500 USD w zależności od utraconych dochodów.

Kształt rządowego wsparcia będzie miał znaczący wpływ na stan amerykańskiego rynku pracy. Obecnie wciąż wiele osób pozostaje bez pracy. Brak wsparcia może powodować dezaktywację osób szukających pracy, która będzie równoznaczna z długotrwałym spadkiem potencjału gospodarczego.

Stany Zjednoczone są coraz ważniejszym partnerem Polski w handlu usługami.

Wartość polskiego eksportu towarów do USA w 2019r. wyniosła 7,6 mld USD, zaś importu około 8,6 mld USD  – wskazują dane GUS. W ubiegłym roku kraj zza oceanu był ósmym odbiorcą polskich towarów za granicą (2,8 proc. eksportu ogółem) oraz ósmym ich dostawcą do Polski (3,2 proc. importu).

Polsko-amerykańska wymiana handlowa okazała się odporna na zakłócenia w handlu związane z pandemią COVID-19. Wartość handlu z USA rok temu wyniosła 983 mln USD.

Ważne miejsce w tej wymianie zajmują wyroby zaawansowane technologicznie, co wiąże się z kierunkami zaangażowania inwestorów amerykańskich w Polsce. Najważniejszymi towarami w polskim eksporcie na tamtejszy rynek w 2019r. były: silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe i turbiny gazowe.

Stany Zjednoczone są też coraz ważniejszym partnerem Polski w handlu usługami. W 2019r. wartość polskiego eksportu usług do USA wyniosła 4,9 mld USD (ponad trzykrotnie więcej niż w 2010r.), a importu z USA – blisko 2,5 mld USD. Tym samym udział USA w polskim eksporcie usług wyniósł 7 proc., a w imporcie 5,7 proc.

Największe znaczenie w eksporcie miały usługi biznesowe (m.in. usługi doradztwa gospodarczego i public relations, usługi badawczo-rozwojowe oraz księgowe i audytowe), usługi informatyczne oraz usługi transportowe (m.in. transport lotniczy). W imporcie duży udział miały usługi transportowe, informatyczne, doradztwa gospodarczego i public relations.

Znaczna część amerykańskich inwestycji trafiła do branż, w których produkowane są towary zaawansowane technologicznie.

Skumulowane należności z tytułu polskich inwestycji w USA w końcu 2019r. wynosiły 0,5 mld USD. Stanowiło to 2,1 proc. całkowitych polskich inwestycji bezpośrednich za granicą.

Oprac. Mateusz Sidorowicz

Warto przeczytać: Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.

Warto przeczytać