hand-5961660_1280

Homo Faber – razem przeciwko dyskryminacji

Share on facebook
Podziel się
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Stowarzyszenie Homo Faber od 2004 roku buduje nowe standardy dialogu, wspólnotowości, wzmacnia widoczność osób z grup wykluczonych i wspiera je, gdy są zagrożone. Mimo że działania Homo Faber koncentrują się w głównej mierze na Lublinie i Lubelszczyźnie, to praktykami i modelami pracy organizacji można się inspirować i, uwzględniając kontekst lokalny, implementować je w innych miastach.

Jedną ze sztandarowych idei i codzienną praktyką jest praca na rzecz kompleksowego wspierania osób z doświadczeniem dyskryminacji, mobbingu, przemocy motywowanej uprzedzeniami. Pomoc prawna, psychologiczna, wsparcie proceduralne czy asysta medyczna to jedne z narzędzi, które wykorzystuje zespół specjalistek i specjalistów Homo Faber. Działania antydyskryminacyjne Stowarzyszenia Homo Faber mają kilka wymiarów i nie ograniczają się wyłącznie do indywidualnego poradnictwa, reprezentacji sądowej czy pomocy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów.

Poprzez dostarczenie wsparcia prawnego, administracyjnego, wyjaśnienie procedur i ich konsekwencji pozwalamy zrozumieć położenie osoby, która się do nas zgłasza. Mamy przekonanie, że znajomość prawa buduje poczucie spokoju i zwiększa szansę na uniknięcie podobnych doświadczeń w przyszłości, a ponadto uczy, jak się w danych sytuacjach odnaleźć i gdzie szukać pomocy.

Nasze bezpłatne poradnictwo antydyskryminacyjne rozwinęło się równolegle z potrzebami, które dyktowała nam zmieniająca się dynamicznie sytuacja w Lublinie. Stworzyliśmy kilkuosobowy międzykulturowy zespół, który regularnie dyżuruje i komunikuje się w kilkunastu językach (ukraińskim, rosyjskim, angielskim, arabskim, białoruskim). Utworzyliśmy Antidiscrimination hub, w którym osobami dyżurującymi są cudzoziemcy i cudzoziemki z doświadczeniem migracji do Polski, pochodzący z różnych krajów, z odmiennymi doświadczeniami swojej kultury i tradycji. To niezwykle pomocne w relacji pomocowej, a w obszarze tak wrażliwym, jak dyskryminacja, doskonale wspiera komunikację i buduje zaufanie.

Bardzo ważnym komponentem naszych indywidualnych działań antydyskryminacyjnych jest ich dostępność. Bezpłatne porady prawne pozwalają osobom o ograniczonych zasobach finansowych na dostęp do profesjonalnego wsparcia niezależnie od statusu społecznego czy ekonomicznego. Bezpłatny charakter porad pomaga ponadto zapobiegać nadużyciom ze strony osób lub instytucji, które mogłyby wykorzystać brak wiedzy prawnej lub zasobów finansowych osób w trudnej sytuacji materialnej.

Antydyskryminacyjne działania organizacji to też edukacja. Realizujemy szkolenia dla szkół, organizacji pozarządowych, aktywistek i aktywistów (w ramach Międzykulturowej Szkoły Liderek i Liderów czy Latającego Uniwersytetu Praw Człowieka). Szkolimy wolontariuszki i wolontariuszy w Lublinie. Edukacja o dyskryminacji i jej długofalowych konsekwencjach to praca na rzecz otwartości, wzajemnego szacunku, empatii i wrażliwości na potrzeby innych, ale mówi też o nieprzekraczalnych granicach. Pozwala zrozumieć polski system prawny wraz z jego ochronnymi dla nas elementami.

Usługi, które oferujemy cudzoziemcom i cudzoziemkom mieszkającym w Lublinie – poradnictwo prawne i psychologiczne, wsparcie kobiet doświadczających przemocy (GBV), nauka języka polskiego, dostępny i wielojęzyczny punkt informacyjny, asysta medyczna czy edukacja obywatelska – mają antydyskryminacyjny charakter. Wszystkie one kształtują podmiotowość, sprawczość, dają poczucie bezpieczeństwa, wyrównują dostęp do wiedzy.

Zaatakowano Cię na ulicy z powodu koloru skóry?

Z powodu nieznajomość języka polskiego nie udało Ci się zgłosić sprawy służbom?

Twój pracodawca płaci Ci mniej, bo jesteś migrantem/migrantką?

Nie przyjęto Cię na studia, bo poruszasz się na wózku?

Usłyszałeś/usłyszałaś pogardliwe komentarze ze względu na swoją orientację psychoseksualną?

W szkole zmuszają Cię do uczestniczenia w praktykach religijnych?

Doświadczasz innych przykrych sytuacji?

Możesz zgłosić się do Stowarzyszenia Homo Faber w Lublinie. Nasi doradcy mówią w języku angielskim, arabskim, włoskim, rosyjskim, białoruskim i polskim. Spotkajmy się w „baobabie” przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b w Lublinie.

Marta Sienkiewicz

Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.

Reklama

Warto przeczytać