Coraz mniej Polaków przebywa na emigracji

Podziel się
Twitter
Email
Drukuj
Według danych zaprezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny liczba Polaków na emigracji w 2019 r. spadła o około 40 tys. w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 2,415 mln. osób.

Główny Urząd Statystyczny co roku prezentuje szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granic.  Prezentowany szacunek przedstawia liczbę emigrantów zPolski przebywających czasowo za granicą – według stanu w końcu każdego roku.

Zgodnie z wynikami szacunku, w końcu 2019 r.poza granicami Polski przebywało czasowo około 2, 415 mln. stałych mieszkańców naszego kraju, tj. o 40 tys. (1,6 proc.) mniejniż w 2018 r. W Europie przebywało około 2,134 mln. osób (o 21 tys. mniej niż w 2018r.), większość z nich – około 2, 008 mln. – przebywaław krajach członkowskich UE. Spośród krajów UE, najwięcej polskich emigrantów przebywało w Niemczech (704 tys.), Wielkiej Brytanii (678 tys.), Holandii (125 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.).

Choć w 2019 r. liczba Polaków przebywających czasowo w innych krajach zmniejzzyła się w stosunku do roku poprzedniego, spadek ten był jednak  mniejszy niż w 2018 r. Zmniejszeniu uległa głównie liczba Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii, w pozostałych krajach europejskich zmiany były niewielkie. Spadek odnotowano w krajach pozaeuropejskich.

W Wielkiej Brytanii liczba przebywających czasowo polskich emigrantów zmniejszyła się o około 17 tys. (2%). Niewielki wzrost liczby Polaków zaobserwowano w Holandii i Norwegii.

Podobnie jak w poprzednich latach, głównym powodem wyjazdów za granicę była chęć podjęcia tam pracy. Wskazują na to wyniki polskich badań statystycznych prowadzonych w gospodarstwach domowych (BAEL, EU-SILC). Wśród osób, których wyjazd za granicę został zgłoszony w jednostkach ewidencji ludności gmin najliczniej reprezentowana w 2019 r. byłagrupa wieku 30-39 lat. Natomiast 10 lat wcześniej były to osoby w wieku 20-29 lat.

WARTO PRZECZYTAĆ: Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2019

 

Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.

Warto przeczytać