Coraz mniej Polaków przebywa na emigracji

Share on facebook
Podziel się
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Według danych zaprezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny liczba Polaków na emigracji w 2019 r. spadła o około 40 tys. w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 2,415 mln. osób.
Reklama

Główny Urząd Statystyczny co roku prezentuje szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granic.  Prezentowany szacunek przedstawia liczbę emigrantów zPolski przebywających czasowo za granicą – według stanu w końcu każdego roku.

Zgodnie z wynikami szacunku, w końcu 2019 r.poza granicami Polski przebywało czasowo około 2, 415 mln. stałych mieszkańców naszego kraju, tj. o 40 tys. (1,6 proc.) mniejniż w 2018 r. W Europie przebywało około 2,134 mln. osób (o 21 tys. mniej niż w 2018r.), większość z nich – około 2, 008 mln. – przebywaław krajach członkowskich UE. Spośród krajów UE, najwięcej polskich emigrantów przebywało w Niemczech (704 tys.), Wielkiej Brytanii (678 tys.), Holandii (125 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.).

Choć w 2019 r. liczba Polaków przebywających czasowo w innych krajach zmniejzzyła się w stosunku do roku poprzedniego, spadek ten był jednak  mniejszy niż w 2018 r. Zmniejszeniu uległa głównie liczba Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii, w pozostałych krajach europejskich zmiany były niewielkie. Spadek odnotowano w krajach pozaeuropejskich.

W Wielkiej Brytanii liczba przebywających czasowo polskich emigrantów zmniejszyła się o około 17 tys. (2%). Niewielki wzrost liczby Polaków zaobserwowano w Holandii i Norwegii.

Podobnie jak w poprzednich latach, głównym powodem wyjazdów za granicę była chęć podjęcia tam pracy. Wskazują na to wyniki polskich badań statystycznych prowadzonych w gospodarstwach domowych (BAEL, EU-SILC). Wśród osób, których wyjazd za granicę został zgłoszony w jednostkach ewidencji ludności gmin najliczniej reprezentowana w 2019 r. byłagrupa wieku 30-39 lat. Natomiast 10 lat wcześniej były to osoby w wieku 20-29 lat.

WARTO PRZECZYTAĆ: Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2019

 

Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.

Reklama

Warto przeczytać