person-1990906_1920

Tygodnik PIE: Cyfrowa edukacja podczas pandemii COVID – 19

Podziel się
Twitter
Email
Drukuj
Najnowsze wydania Tygodnika Gospodarczego PIE, poświęcone zostało m.in. cyfrowym podstawom zdalnej edukacji, oraz odrodzeniu polskich winnic.

Badania organizacji UNICEF wskazują, że 1,6 mld dzieci i ludzi młodych dotkniętych było restrykcjami związanymi z zamknięciem szkół podczas pandemii, a ok. 460 mln uczniów i uczennic na całym świecie mogło nie być w tym czasie objętych programami zdalnego nauczania.

Jedną z podstawowych przyczyn podaje się brak odpowiednich warunków w domu ucznia, w tym m.in. brak dostępu do internetu o dobrej jakości.

Tylko 33% dzieci w wieku szkolnym (3-17 lat) na świecie ma dostęp do stałego łącza internetowego, poziom ten jest jednak różny w zależności od kraju.

Według danych Eurostatu, w 2019 r. w UE 88% gospodarstw domowych miało dostęp do szerokopasmowego internetu. Jeśli jednak pod uwagę weźmiemy tylko gospodarstwa domowe, w których na utrzymaniu są dzieci, wskaźnik ten wzrasta do 96%.

Dostęp do internetu nie wydaje się być głównym problemem dla edukacji w UE. W trakcie pandemii COVID-19 w Polsce badani nauczyciele wskazywali, że dla wielu uczniów i uczennic głównym medium, za pomocą którego realizowali edukację zdalną był smartfon, a więc urządzenie mające jednak wiele ograniczeń, jak m.in. wielkość ekranu czy pisanie dłuższych form.

Internet w UE, szczególnie w gospodarstwach domowych, w których na utrzymaniu są dzieci, jest na wysokim poziomie, problematyczna w edukacji zdalnej mogą być zatem przepustowość łącza oraz dostęp do odpowiedniej jakości urządzeń na wyłączność.

Rozkwit polskich win gronowych  

Dzięki sprzyjającym warunkom klimatycznym uprawa winorośli w Polsce staje się coraz bardziej popularna. Dekadę temu działalność prowadziło 26 podmiotów, zaś w ostatnim roku 2019/2020 w rejestrze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zarejestrowanych było 294 plantatorów.

Obszary uprawne w ostatnich 10 latach również powiększyły się ponad dziesięciokrotnie i w sezonie 2020/2021 mają wynieść 555 ha. Rośnie także wielkość produkcji wina gronowego, która osiągnęła poziom ponad 1,4 mln litrów w 2019/2020, tym samym będąc o 12,6% większa niż rok wcześniej. W Polsce produkowane są głównie wina białe, które stanowią ok. 60% produkcji win gronowych.

Polski eksport winny w latach 2015-2019 wzrósł ponad pięciokrotnie, z 6,1 mln EUR w 2015 r. (2,2 mln litrów) do 31,5 mln EUR (12,3 mln litrów). W ujęciu wartościowym, największymi odbiorcami byli nas wschodni sąsiedzi, w tym Ukraina, Rosja i Białoruś. W Unii najwięcej polskiego wina gronowego nabywają Niemcy, Holendrzy, Szwedzi, a także Brytyjczycy.

Od kilku lat rośnie również import. W latach 2015-2019 wzrósł on z 240,7 mln EUR (117,7 mln litrów) do 346,6 mln EUR (153,1 mln litrów), z czego 93% wartości importu stanowiły wina gronowe, zaś 6,6% wermuty i wina gronowe aromatyzowane. Najwięcej win sprowadzono z Włoch, Niemiec, Francji, USA, Hiszpanii i Portugalii. Liczne dostawy napływały także z Chile, Bułgarii, Mołdawii, Gruzji, Australii i Węgier.

WARTO PRZECZYTAĆ: Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.

Warto przeczytać