49693838491_dc23c2814c_k

III etap odmrażania gospodarki od 18 maja

Podziel się
Twitter
Email
Drukuj
Podczas konferencji prasowej 13 maja br. szef rządu Mateusz MORAWIECKI, minister zdrowia Łukasz SZUMOWSKI oraz minister edukacji narodowej Dariusz PIĄTKOWSKI przedstawili trzeci etap odmrażania gospodarki.

Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia: praktyczne w szkołach policealnych, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację. W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Podwyższony zostanie limit osób w transporcie publicznym (30% wszystkich miejsc stojących i siedzących przypisanych dla danego pojazdu). Oprócz tego, od 25 maja umożliwione zostaną bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych.

Od 18 maja będzie można korzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2; każdy stolik musi być dezynfekowany po każdym kliencie).

Rząd zdecydował również o zmniejszeniu restrykcji związanych z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

Również od 18 maja w poniedziałek zwiększone zostaną limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych: na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów); natomiast na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów). Natomiast zajęcia w obiektach zamkniętych (salach i halach sportowych) podlegać będą następującym ograniczeniom:

  • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
  • 6 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
  • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Od 18 maja możliwe będą m.in.:

  • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
  • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
  • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
  • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
  • wznowienie prób i ćwiczeń.

Uniwersytet również wznowią działalność. Przywrócone zostaną zajęcia dla studentów ostatnich lat studiów oraz zajęcia, które nie mogą być realizowane zdalnie.  Ten powrót dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Polska zdecydowała również o przedłużeniu kontroli granicznych granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku.

Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że powrót do nowej normalności zależy od tego, jak zdyscyplinowani będziemy w dotrzymywaniu rygorów społecznych, dodając, że następujące tygodnie mają umożliwić powrót do życia gospodarczego. Odnosząc się do sytuacji na Śląsku, premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w każdym miejscu kraju może wybuchnąć ogniska epidemii, a województwo pod żadnym pozorem nie zostanie zamknięte.

foto: Fot. Adam Guz/KPRM

Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.

Warto przeczytać