EP Press conference on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 with David SASSOLI, EP President

UE: Zielony Ład i Agenda Cyfrowa, są zagrożone, uważają posłowie do Parlamentu Europejskiego

Share on facebook
Podziel się
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Posłowie nie akceptują cięć dokonanych w wieloletnim budżecie, dotyczących zorientowanych na przyszłość programów oraz uważają, że cięcia te „osłabią podstawy zrównoważonej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność”.
Reklama

W tekście, który jest  parlamentarnym stanowiskiem w nadchodzących negocjacjach dotyczących przyszłego finansowania UE oraz odbudowy gospodarczej, Parlament przyjmuje porozumiecie unijnych liderów w sprawie Funduszu Odbudowy, zgodnie z majowym wnioskiem Parlamentu, nazywając utworzenie instrumentu na rzecz odbudowy „historycznym krokiem dla UE”.

Posłowie ubolewają jednak z powodu „poważnych cięć komponentów dotacji, które zaburzają równowagę między dotacjami i pożyczkami” oraz wzywają do pełnego zaangażowanie PE w Instrument na rzecz Odbudowy, w którym nie ma formalnej roli dla członków Parlamentu Europejskiego.

Programy UE związane z ochroną klimatu, transformacja cyfrową, ochroną zdrowia, młodzieżą, kulturą, badaniami oraz zarządzaniem granicami są zagrożone „natychmiastowym obniżenie środków na 2021 rok, w stosunku do roku 2020”.

Ponadto, budżet UE, począwszy do 2024 roku, będzie jako całość niższy od budżetu na rok 2020, co zagraża realizacji zobowiązań i priorytetów UE.

Parlament nie akceptuje porozumienia Rady Europejskiej

W związku z tym Parlament nie akceptuje porozumienia politycznego Rady Europejskiej w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 w jego obecnym kształcie. Posłowie są „gotowi wstrzymać swoją zgodę” na długoterminowy budżet UE – wieloletnie ramy finansowe (WRF), do czasu osiągnięcia zadowalającego porozumienia w nadchodzących negocjacjach między Parlamentem i Radą, najlepiej najpóźniej do końca października.

W przypadki kiedy nowe porozumienie budżetowe nie zostnie przyjętę na czas, posłowie dopuszczają zastosowanie przewidzianego w unijnych traktatach rozwiązania w postaci przedłużenia obowiązywania pułapu i innych przepisów z ostatniego roku obowiązywania obecnych ram finansowych.

Parlament krytykuje także postanowienia Rady Europejskiej dotyczące praworządności. W rezolucji czytamy: „Rada Europejska znacznie osłabiła dążenie Komisji i Parlamentu do tego, aby w WRF i Instrumencie Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (NGEU) stanąć na straży praworządności, praw podstawowych i demokracji”, przypominając, że Parlament będzie współdecydować przy rozporządzeniu dotyczącym praworządności.

Dochody własne

Posłowie podkreślili, że nie wyrażą zgody na Wieloletnie Ramy Finansow „bez porozumienia w sprawie reformy systemu zasobów własnych UE, obejmującej wprowadzenie do końca trwania WRF na lata 2021–2027 koszyka nowych zasobów własnych, który jest konieczny do pokrycia przynajmniej kosztów związanych z Instrumentem UE na rzecz Odbudowy”.

Uważają oni, że „szefowie państw i rządów UE nie zdołali rozwiązać problemu planu spłaty w ramach instrumentu na rzecz odbudowy; przypominają, że istnieją tylko trzy możliwości, aby to uczynić: dalsze cięcia w programach, zwiększenie wkładu państw członkowskich lub utworzenie nowych zasobów własnych”, podkreślając, że tylko trzecia z nich będzie zaakceptowana przez Parlament.

Parlament Europejski także chcę, aby „prawnie wiążąca śródokresowa rewizja Wieloletnich Ram Finansowych weszła w życie najpóźniej do końca 2024 roku”.

Oprac. Mateusz Krawczyk
foto: © European Union 2020 – Source : EP

Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.

Reklama

Warto przeczytać