Po dwóch latach pracy, Niezależna Komisja ds.nadużyć seksualnych w Kościele, powołana przez Konferencję Episkopatu Francji, opublikowała raport, w którym ujawnia, że od 1950r. blisko 216 000 osób nieletnich zostało wykorzystanych seksualnie przez duchownych we francuskim Kościele. Według badań, po 1990r. Kościół stał się we Francji, po rodzinie i kręgach przyjaciół, środowiskiem w którym nadużycia seksualne zdarzały się najczęściej.